Paradentose

Pardontose

Hvad er paradentose?

Paradentose er et andet ord for tandkødsbetændelse og kaldes i nogle sammenhænge for “de løse tænders sygdom”. Dette skyldes, at fremtræden paradentose kan gøre patienterne tandløse. Ved paradentose har tandkødsbetændelsen spredt sig nede omkring tandroden. Paradentose skal behandles for ikke at opleve tab af tandens rodfibre, der i værste fald kan føre til nedbrydning af tandknoglen.

Paradentose viser sig oftest i form af blødninger fra tandkødet, men sygdommen kan også forekomme uden at du selv lægger mærke til det. Paradentose kan dog være meget ubehageligt, smertefuldt og æstetisk udfordrende. Oftest kaldes paradentose en ’voksen-sygdom’, da den først fremkommer fra midten af 30-erne og op. Fremkommer den tidligere, er der ofte tale om en ekstra aggressiv form, der kræver hyppige tandlægebesøg og behandling med antibiotika.

Hvorfor opstår paradentose?

Paradentose begynder hyppigst som en let og almindelig tandkødsbetændelse, også kaldet gingivitis. Denne kan dog ved hjælp af flere faktorer udvikle sig til tandsygdommen paradentose. De hyppigste faktorer kan i denne forbindelse være: Dårlig mundhygiejne, rygning, stress, svækket immunforsvar og genetiske faktorer. Diagnosen paradentose stilles af en tandlæge eller tandplejer – oftest gennem et røntgenbillede af patientens tandsæt, da paradentosen ikke altid kan ses med det blotte øje.

Hvordan behandles paradentose?

Når man skal behandle paradentose, skelner man ofte mellem almindelig og udvidet behandling. Den udvidede behandling kræves typisk, hvis der er tale om meget fremtræden paradentose. Ved den almindelige behandling fjerner tandlægen eller tandplejeren belægninger og tandsten på tænderne og fjerner bakterier fra tænderne og pocherne (tandkødslommerne). Herefter er det patientens ansvar at opretholde en god mundhygiejne gennem regelmæssig tandbørstning og brug af tandtråd/-stikkere.

Normalvis efterses patienten hver tredje måned hos tandlægen. Ved en udvidet behandling, hvor paradentosen er meget udbredt, kan en tandkødsoperation være nødvendig. I et sådant tilfælde vil tandlægen enten fjerne dele af tandkødet, så det tandkød, der er tilbage, er nemmere at holde rent og fri fra bakterier eller forsøge at genopbygge knoglen ved siden af de paradentoseramte tænder. Det er væsentligt at påpege, at man ved regelmæssige tandlægebesøg kan forebygge fremtræden paradentose; og herved en udvidet behandling. På den måde kan det undgås at skulle gennem et omfattende indgreb.

Download en yderligere beskrivelse af paradentose behandlingen her